حضور دستگاه تصفیه هوا شمیم در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ؛ فنآوری و فن بازار .

حضوت دستگاه تصفیه هوا شمیم در نمایشگاه بین المللی

دستگاه تصفیه هوا خانگی و صنعتی و نقش مهم آن در سلامت افراد این روزها به موضوع بحث در بسیاری از محافل تبدیل شده است. دلیل این موضوع را علاوه بر گسترش آلودگی هوا و افزایش جمعیت، می‌توان به شیوع کرونا و افزایش مشکلات زیست محیطی نسبت داد. View this post on Instagram A post […]

حضور دستگاه تصفیه هوا شمیم در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان رویدادی در مجموعه نظام علم و فناوری است که هدف آن ارائه یافته‌های محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم و سیستمی نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاری سازی […]