در صورت بروز مشکل و یا شکایتی از سایت اینترنتی شمیم، لطفا با شماره تلفن رسمی این شرکت ۹۱۰۱۱۵۳۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمائید.