در صورت بروز مشکل و یا شکایتی از سایت اینترنتی شمیم، لطفا با شماره تلفن رسمی این شرکت 91011539 (021) تماس حاصل نمائید.